GAZALTI KAYNAK TELLERİ

AlSi 12 TIG
( ER 4047 )

Yüksek miktarda silisyum içeren alüminyum-silisyum alaşımlarının birleştirme ve dolgu kaynağında kullanılır, Yüksek akışkanlığa sahiptir. 15mm’den kalın parçaların kaynağında 150°C ön ısıtma önerilir., GeKaTec Flux F-LH1 dekapanıyla kullanılır. Asetileni fazla alev seçilmelidir,...

ELOX SG 2209
( ER 2209 )

22Cr-9Ni-3Mo tipi, düşük karbon içerikli, dublex paslanmaz TIG gazaltı kaynak çubuğudur, Östenitik-Ferritik (dublex) mikro yapıya sahip, gerilmeli korozyon, çatlama ve ve çukurcuk korozyonuna karşı mükemmel direnç gösterir, Boru işleri ve genel imalat endüstrisinde, deniz aşırı...

AlSi 5
( ER 4043 )

Alüminyum silisyum kaynak telidir, Alüminyum döküm parçaları ve alüminyum profillerin birleştirme kaynağı için alüminyum telleridir, Boru işlerinde kaplama ve motor bloklarında kullanılır., Koruyucu gaz olarak Ar,Helyum veya Ar+He gazları kullanılır, 10 mm nin üzerindeki kalınl...

Al 99.5
( ~ER 1100 )

Düşük alaşımlı en az %99 saf alüminyum MIG kaynak telidir., Karayolutaşımacılığı,kamyon kasa ve gövdeler, işase tanker ve otobüslerde demiryollarında vagon kaportaları,yük ve yolcu vagonlarında,denizyollarında borular,flanşlar, paneller, iskel, ekorkuluk v.b.tesviyeparçaları,...

AlMg 3
( --- )

Deniz suyuna dayanıklıdır., Max %3 Mg’lı alüminyum alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılır, I10 mm üzeri kalınlıklar için 150 C ön tav önerilir

AlMg 5
( ER 5356 )

Alüminyum magnezyum MIG telidir,deniz suyuna dayanıklıdır, %3 Mg’den daha fazla Al alaşımlarının birleştirilmesinde kullanılır, Kap ve kazanlarda,direk veya sütunlarda ,tekne ve deniz işlerinde kullanılır, Tekne ve deniz işlerinin kaynağında kullanılır

AlMg4.5Mn
( ER 5183 )

Alüminyum magnezyum manganlı MIG kaynak telidir

AlSi 5 TIG
( ER 4043 )

%7’e kadar Silisyum içeren alüminyum-silisyum alaşımları ve farklı alüminyumun alaşımlarının birleştirme kaynağında kullanılır., AIMgSiCu, AISi(Mg), AIMgMn, AIMgSi0.5-0.7 , AIMgSi1 alaşımları ve alüminyum dökümlerin birleştirmesinde kullanılır, 15mm’den kalın parçaların kayna...

Al 99.5 TIG
( ~ER 1100 )

AlMg 5 TIG
( ER 5356 )

Korozyona ve deniz suyuna dayanıklıdır, Dolgu metali eloksal ve polisaja uygundur, 15mm’den kalın parçaların kaynağında 150°C ön ısıtma önerilir, it GeKaTec Flux F-LH1 dekapanıyla kullanılır, Asetileni fazla alev seçilmelidir, TIG kaynağında koruyucu gaz olarak argon gazı kullanı...

R1
( ERCuSi-A )

Silisyum bronzlu (bakır-silisyum) MIG kaynak telidir, Bakır-silis kaynak teli silisyum bronzlu galvanizli çeliklerin kaynağında galvanizi yakmadan kaynak yapabilme özelliğine sahiptir

R1 L
( ER Cu )

Alüminyum bronz(alüminyum-bakır) MIG kaynak telidir, Bakır-alüminyum kaynak teli ,deniz suyu buharlaştırıcıları, menteşe parçaları, haddeleme ekipmanları aşınmaya dayanıklı kaplamaların kaynağında kullanılır., Koruyucu gaz olarak saf argon, Ar+%30 He veya He gazları kullanılır.

R1 AG
( --- )

Genellikle yüksek elektrik iletkenliği gerektiren bakır malzemelerin kaynağı, düşük fosfor içeren bakır-gümüş alaşımları ve saf bakırın kaynağında kullanılır., Ayrıca de-okside bakırların gaz kaynağı için de uygundur, Yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. (30-45 S.m/mm2 ), Ko...

R4
( --- )

Kalay bronz(bakır-kalay)alaşımlı MIG kaynak telidir, Bronz kaynak teli; yatak burçları, bronz heykeller, tekerlek dingilleri, sürtünmeye dayanıklı malzemelerin kaynağında kullanılır, Koruyucu gaz olarak saf argon ve Ar+ He gazları kullanılır

R4 L
( ~ER CuSn-A )

Kalay bronz (fosfor-kalay)alaşımlı MIG kaynak telidir, Bronz kaynak teli; bronz armatürlerde, boru tabanlarında, haddeleme bantlarında alet yapımında, layner kaynağında, yatak dolgularının kaynağında kullanılır, Koruyucu gaz olarak saf Argon veya Ar+ He gazları kullanılır.

R4 A
( ER CuAl-A2 )

R4 AL
( CuAl-A1 )

Alüminyum bronz (bakır-alüminyum)MIG kaynak telidir, Bakır %8 Al ihtiva eden kaynak telidir, Metal metale aşınmaya ve deniz suyu ve asitler gibi korozif sıvılara maruz parçalarda kullanılır., Çelik ve çelik dökümlerin yüzey kaplamasında kullanılabilir, Koruyucu gaz olarak Ar,Ar+%...

CuNi SG
( ER CuNi )

Benzer alaşımdaki %30 a kadar Nİ içeren bakır alaşımlarının ve çelik alaşımlarının birleştirme ve dolgu kaplama kaynaklarında kullanılır, Paslanmaz çelik ile bakır malzemelerin birleştirme kaynakları için de kullanılmaktadır, Deniz suyu korozyonuna karşı çok yüksek dayanım göst...

CuNiFe SG
( --- )

Cu90-Ni1O ve daha düşük CuNi alaşımlı malzemerin TIG kaynağında kullanılan kaynak çubuğudur, CuZn alaşımlı deniz suyu korozyonuna dayanıklı malzemeler, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler ve dökme demirlerin kaynağı için de uygundur, Özellikle deniz suyu korozyonuna karşı ç...