KAYNAK ELEKTROTLARI

LASER B 55-S
( E7018-1H4 )

İnce taneli yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağında ve -60°C’a kadar düşük sıcaklıklarda çalışacak parçaların kaynağında kullanılır .Kalın ve büyük parçaları birleştirme kaynağında daha bir emniyetli kullanılır. Kaynak metali verimi % 120 ‘dir. Elektrotlar kullanılmadan önce...

LASER B 60
( E7018H4 )

Basınçlı kapların (tank, kazan gibi) yapımında tercih edilen bir bazik elektrottur, Elektrotlar kullanılmadan önce 300-350°C’ta 2 saat kurutulmalıdır

TEMPO B 48
( E7018-GH4 )

Yukarıdan aşağı hariç tüm kaynak pozisyonlarında kullanılabilen % 120 verimli bazik tip elektrottur, AC/DC akım türünde kaynak yapılabilir. Özellikle aşağıdan yukarı uygulamalarda kök pasoda (-) akım türünde çok iyi nüfuziyet özellikleri sağlar, Kaynak metali düşük sıcaklıkla...

TEMPO B 60
( E8018-GH4 )

Kaynak metali -60°C ile +350°C işletme sıcaklıklarına ve çatlamaya dayanıklıdır, Elektrotlar 350-400°C’ de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 63
( E8018-GH4 )

Kaynak metali verimi yaklaşık % 115 olan bazik tipte kalın örtülü bir elektrottur Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır, Demiryolu birleştirmelerinde kullanılır Kaynak metali sünek ve çatlamaya dayanıklıdır, Yukarıdan aşağı hariç tüm pozisyonlard...

TEMPO B 65
( E8018-GH4 )

Bazik tipte Ni-Mo alaşımlı kalın örtülü bir elektrottur. Yüksek mukavemetli, ince taneli çeliklerin kaynağında kullanım için uygunluk., Kaynak metali -60°C’ e kadar tokluğunu muhafaza eder ve çatlamaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir., Elektrodlar 350°-400°C’ de 2 saat kurutul...

TEMPO B 70 M
( E9018MH4 )

Yüksek mukavemetli ince taneli yapı çelikleri ve çelik dökümlerin kaynaklarında kullanılır, Kaynak metalinin çatlamaya karşı direnci oldukça yüksek olup, düşük hidrojen (4ml/100gr kaynak metali) içermektedir, -60° C ile + 350° C işletme sıcaklıkları için uygundur, Uzun süreli d...

TEMPO B 70 S
( E9018-GH4 )

Yüksek dayanımlı ince taneli çeliklerin kaynağı içindir., Kaynak metali çatlamaya dayanıklı olup, yüksek mekanik değerler verir, -60°C ile +350°C işletme sıcaklıkları için uygundur, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 70 Mo
( ~E9018-D1H4 )

Yüksek dayanımlı ince taneli yapı çelikleri ve sıcağa dayanıklı çeliklerin kaynağı içindir., Kaynak metali toktur, çatlamaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 75
( E10018-GH4 )

Bazik tipte Mn-Mo-Ni alaşımlı, kalın örtülü bir elektroddur., -60°C ile + 400°C gibi düşük ve yüksek işletme sıcaklıklarına uygun, çatlamaya dayanıklı, yüksek toklukta kaynak metali verir, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 85 M
( E11018-MH4 )

Bazik örtülü Ni-Cr-Mo alaşımlı elektroddur., Yüksek mukavemetli ince taneli yapı çelikler ve döküm çeliği kaynaklarında kullanılır., Kaynak metalinin çatlamaya karşı direnci oldukça yüksektir., Düşük miktarda hidrojen (4ml/100gr kaynak metali) içermektedir., Uzun süreli depolamal...

TEMPO B 90
( E12018-GH4 )

Benzer alaşımlardaki Ni, Cr ve Mo alaşımlı çeliklerin, sementasyon çeliklerinin, ıslah çeliklerinin, ince taneli çeliklerin ve çelik dökümlerin ve eş değer mekanik özelliklere sahip diğer çeliklerin kaynağında kullanılır, Kısa ark boyu ve salınımsız bir el hareketi tavsiye ed...

TEMPO Ni Cu
( E7018-G/7018-W1 (mod.)H4 )

Kaynak metali yüksek mekanik özelliklere sahiptir ve çatlamaya direnci çok yüksektir, Hava şartlarına dayanıklıdır. Düşük hidrojen içerir, Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B W2
( E8018-W2H4 )

Kaynak metali yüksek mekanik özelliklere sahiptir ve çatlamaya direnci çok yüksektir, Hava şartlarına dayanıklıdır, Elektrodlar 350°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 1
( E8018-C3H4 )

Az alaşımlı düşük sıcaklık çeliklerinin kaynağı içindir, Kaynak metali -60 °C’a kadar işletme şartlarına dayanıklılık gösterir, Verimi ~% 120’dir, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

TEMPO B 2
( E8018-C1H4 )

Kaynak metali -80°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Verimi ~%120’dir

TEMPO B 3
( E8018-C2H4 )

Düşük sıcaklıklara dayanıklı nikel alaşımlı çeliklerin kaynağı içindir. Kaynak metali -100°C’e kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Verimi ~% 120’dir, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

OPUS MOR

Isıya dayanıklı, molibden alaşımlı kazan ve boru çeliklerinin, ince taneli çelikler ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +550°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 350-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

OPUS MOB
( E7018-A1H4 )

Isıya dayanıklı, Mo alaşımlı kazan ve boru çeliklerinin, ince taneli çeliklerin ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali -50°C ile +550°C arasındaki işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 300°C-400°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

OPUS C
( E8013-G )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar üretim ünitelerinde, buhar borularında ve benzeri ısıya dayanıklı birleştirmelerde kullanılır, Kaynak metali +570 °C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır