KAYNAK ELEKTROTLARI

ELOX R 316 L
( E 316L-16 )

Gıda, tekstil, kimya ve boya sanayindeki Cr - Ni - Mo alaşımlı düşük karbonlu çeliklerden yapılan tank, boru ve teçhizatın kaynağında kullanılır, Kaynak metali aside, korozyona ve+ 400°C işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 300°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kulla...

TEMPO B 63
( E 8018-G H4 )

Karbon içeriğinin ve % 0,6'ya kadar karbon içerikli düşük alaşımlı yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklanması için uygunluk., Demiryolu birleştirmelerinde kullanılır., Kaynak metali sünek ve çatlamaya dayanıklıdır., Kaynak metali verimi %115 tir., Yukarıdan aşağıya pozisyon hari...

TEMPO B 65
( E 8018-G H4 )

Bazik tipte Ni-Mo alaşımlı kalın örtülü bir elektrottur. Yüksek mukavemetli, ince taneli çeliklerin kaynağında kullanım için uygunluk., Kaynak metali -60°C’ e kadar tokluğunu muhafaza eder ve çatlamaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir., Yaşlanmaya karşı direnç., CTOD test edild...

ELOX R 316 L-17
( E 316 L-17 )

Gıda, tekstil, kimya ve boya sanayindeki Cr - Ni - Mo alaşımlı düşük karbonlu çeliklerden yapılan tank, boru ve teçhizatın kaynağında kullanılır., Kaynak metali aside, korozyona ve + 400°C işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır.

TEMPO B 70 M
( E 9018 MH4 )

Yüksek mukavemetli ince taneli yapı çelikler ve döküm çeliği kaynaklarında kullanılır, Kaynak metalinin çatlamaya karşı direnci oldukça yüksek olup, düşük hidrojen (4ml/100gr kaynak metali) içermektedir, -60° C ile + 350° C işletme sıcaklıkları için uygundur., Uzun süreli depolam...

TEMPO B 70 S
( E 9018-G H4 )

Yüksek dayanımlı ince taneli çeliklerin kaynağı içindir., İnce taneli çeliklerin kaynağında yüksek süneklik ve çatlamaya karşı yüksek direnç., Servis sıcaklıkları -60 ° C ile + 350 ° C arasında olan malzemelerin kaynağında kullanım için uygunluk., Kaynak uygulamasında pasolar ara...

ELOX B 316-L
( E 316 L-15 )

Yüksek karbon dereceleri ve ferritik % 13 Cr tipleri de dahil olmak üzere benzer çeliklerin kaynaklandığı tüm endüstrilerde kullanım için bazik kaplamalı düşük karbonlu alaşımlı çekirdek tel östenitik elektrot. Yüksek sünekliği sayesinde kalın parçaların kaynağında tercih edilir,...

TEMPO B 70 Mo
( ~E 9018-D1 H4 )

Yüksek dayanımlı ince taneli yapı çelikleri ve sıcağa dayanıklı çeliklerin kaynağı içindir., 785 N/mm2'ye kadar dayanım değerlerine sahip ray çelikleri kaynağında kullanılır., Mn-Mo alaşımı dahil içerik., Çatlamaya ve yaşlanmaya karşı dayanıklılık, yüksek tokluk., Kaynak metal te...

TEMPO B 75
( E 10018-G H4 )

Bazik tipte Mn-Mo-Ni alaşımlı, kalın örtülü bir elektroddur., Yüksek mukavemetli, su verilmiş ve temperlenmiş, ince taneli yapısal çeliklerin kaynağında elde edilen yüksek süneklik ve çatlamaya karşı yüksek direnç., Servis sıcaklıkları -60 °C ile + 400 °C arasında olan malzemeler...

ELOX R 317 L
( E 317 L-16 )

Düşük karbon miktarı nedeniyle Cb/Nb kullanılmasına gerek kalmadan taneler arası karbür çökelmesine direnç gösterir., Mo yüksek olduğu için Azot oksit ve sülfür içerikli ortamların korozyonuna, sıvı klor ortamında pitting korozyonuna ve sıvı ortamda 350°C servis sıcaklıkların...

ELOX RS 316
( E 316-26 )

TEMPO B 85 M
( E 11018-M H4 )

Bazik örtülü Ni-Cr-Mo alaşımlı elektroddur., Yüksek mukavemetli ince taneli yapı çelikler ve döküm çeliği kaynaklarında kullanılır., Kaynak metalinin çatlamaya karşı direnci oldukça yüksektir., Düşük miktarda hidrojen (4ml/100gr kaynak metali) içermektedir., Uzun süreli depolamal...

TEMPO B 90
( E 12018-G H4 )

Benzer alaşımlardaki Ni, Cr ve Mo alaşımlı çeliklerin, sementasyon çeliklerinin, ıslah çeliklerinin, ince taneli çeliklerin ve çelik dökümlerin ve eş değer mekanik özelliklere sahip diğer çeliklerin kaynağında kullanılır, Minimum 830 N / mm2 çekme dayanımı değeri gerektiren uygul...

TEMPO Ni Cu
( E 7018-G/7018-W1 (mod.)H4 )

Ni-Cu-Cr alaşımı içerir., COR-TEN gibi hava koşullarına maruz kalan yapısal çeliklerin kaynaklanması için uygunluk., Mükemmel çatlama direncine sahip yüksek mekanik özellikler., Yukardan aşağıya pozisyon hariç tüm pozisyon kaynaklarında kolaylık., Kaynak metali çok düşük hidrojen...

ELOX R 318
( ~E 318-16 )

Cr - Ni - Mo alaşımlı stabilize edilmiş çeliklerden yapılan, Gıda sanayi Kimya sanayi, Tekstil ve Boya sanayindeki korozyona dayanıklı tank boru ve diğer konstrüksiyonların kaynağında kullanılır, Nb ile stabilize edilmiş kaynak metali +400°C’ a kadar işletme sıcaklıkları için u...

TEMPO B W2
( E 8018-W2 H4 )

Ni-Cu-Cr alaşımı içeriklidir., Özellikle COR-TEN B tipi çelikler için, hava koşullarına maruz kalan yapısal çeliklerin kaynaklanması için uygunluk., Mükemmel çatlama direncine sahip yüksek mekanik özellikler., Yukardan aşağıya pozisyon hariç tüm pozisyon kaynaklarında kolaylık.,...

ELOX B 318
( E 318-15 )

Düşük karbonlu alaşımlı çekirdek teli ve bazik örtüden oluşur.% 13 kromlu ferritik çelikler gibi yüksek karbonlu çelikleri de içeren, benzer alaşımdaki çeliklerin kaynak edildiği bütün endüstrilerde kullanılır, Kaynak metali, ön ısıtma veya kaynak sonrası ısıl işlem gerektirm...

TEMPO B 1
( E 8018-C3 H4 )

Düşük servis sıcaklıklarına dayanıklı az alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanım için uygunluk., Kaynak metali -60 °C’a kadar işletme şartlarına dayanıklılık gösterir., Kaynak metali verimi ~% 120’dir., Elektrodlar kullanılmadan önce 300-350 °C’de 2 saat kurutulmalıdır.

ELOX B 327

Isıya dayanıklı çeliklerden (CrNi ve CrNiAI alaşımlı çelikler) yapılan fırın, kazan vb. imalatında kullanılır., Kükürtlü gazların azaltılması ve oksitlenmesi için ve ayrıca ısıya dayanıklı CrSiAl-çeliklerindeki kaynak bağlantılarının son geçişleri için yüksek direnç gerektiren fı...

TEMPO B 2
( E 8018-C1 H4 )

İnce taneli, Ni alaşımlı ve karbon çeliklerinin yanı sıra kriyojenik çeliklerin kaynağında kullanım için uygunluk., Kaynak metali çatlamaya dirençli ve yüksek tokluk verir., Kaynak metali -80 °C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Kaynak metali verimi ~% 120’dir., Yuka...