KAYNAK ELEKTROTLARI

ELOX B 318
( E318-15 )

Düşük karbonlu alaşımlı çekirdek teli ve bazik örtüden oluşur.% 13 kromlu ferritik çelikler gibi yüksek karbonlu çelikleri de içeren, benzer alaşımdaki çeliklerin kaynak edildiği bütün endüstrilerde kullanılır, Kaynak metali, ön ısıtma veya kaynak sonrası ısıl işlem gerektirm...

ELOX B 327

Isıya dayanıklı çeliklerden (CrNi ve CrNiAI alaşımlı çelikler) yapılan fırın, kazan vb. imalatında kullanılır., Kükürtlü gazların azaltılması ve oksitlenmesi için ve ayrıca ısıya dayanıklı CrSiAl-çeliklerindeki kaynak bağlantılarının son geçişleri için yüksek direnç gerektiren fı...

ELOX R 347
( E347-16 )

Süt ve biranın tutulduğu tankların ve boruların kaynağı için kullanılır., Asit, gaz, buhar ve su armatürlerinin kaynağı için de kullanılır, Aside ve korozyona dayanıklı, Nb ile stabilize edilmiştir. Kaynak metali + 400 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir., Elektrodlar 120-200°C...

ELOX B 347
( E347-15 )

Düşük karbonlu alaşımlı çekirdek teli ve bazik örtüden oluşan bir elektrottur. % 13 krom içeren ferritik çelikler ile benzer çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali oldukça sünektir bu yüzden kalın parçaların kaynağında kullanılır, Zor pozisyonlardaki kaynaklarda iyi so...

ELOX R 385
( E385-16 )

Sülfürik asit, fosforik asit ve nötral klorür içerikli çözeltilerin bulunduğu ortamlardaki “Mo” ve “Cu” alaşımlı paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali oyuklanma korozyonuna, gerilmeli korozyon çatlamasına ve taneler arası korozyona dayanıklıdır, Elektrodla...

ELOX B 385
( E385-15 )

Alaşımlı çekirdek teli ve bazik örtüden oluşan bir elektrottur.Paslanmaya dayanıklı yüksek molibdenli CrNi çeliklerinin kaynağında kullanılır, TekrarKurutma sıcaklığı : 300°C / 2 saat, Yüksek korozif ortamlarda kullanılabilir.%5’e kadar molibden içeren çelikler için tavsiye edili...

ELOX B 410
( E410-15 )

% 13 Cr’lu mantenzitik ve mantenzitik-ferritik çeliklerin ve çelik dökümlerin birleştirme ve dolgu kaynağında, gaz, su, ve buhar armatürlerinin sızdırmazlık istenen yüzeylerinin dolgusunda kullanılır, Elektrodlar 150°C - 200°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır

ELOX B 410 Ni Mo
( E410NiMo-15 )

Çekirdekten alaşımlı düşük hidrojenli bir elektroddur, Yüksek dayanımlı olmasının yanı sıra toktur, sünektir ve aynı zamanda çatlamaya karşı dayanım gösterir, Benzer martenzitik ve martenzitik-ferritik hadde, dövme ve çelik döküm malzemelerin kaynağında kullanılır., Gaz, su v...

ELOX BS 410 Ni Mo
( E410NiMo-25 )

Benzer alaşımdaki martenzitik ve martenzitik ferritik hadde, dövme ve çelik döküm malzemelerin kaynağında kullanılır, Gaz, su ve buhar ortamında kullanılan valfler, flanşlar, kompresörler v.b. korozyona dayanıklılık istenen ortamlarda tercih edilir, Çekirdek teli alaşımsız, ö...

ELOX B 430
( E430-15 )

Korozyona, aşınmaya ve Sıcağa dayanıklı yüzey kaplama işleri için tercih edilir. Örneğin; Gaz, su ve buhar valflerinin sızdırmazlık yüzeylerinin dolgusu, Kaynak metali 500°C’a kadar sertliğini korur ve 900°C’a kadar da tufallenmeye dayanıklıdır, Elektrodlar 150°C - 200°C’ta 2 s...

ELOX B 430 Mo
( --- )

% 0.20’ye kadar karbon içeren korozyona dayanıklı Cr çeliklerinin birleştirme kaynağında, alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin korozyona, aşınmaya ve sıcağa dayanıklı yüzey kaplamalarında kullanılır. (Gaz, Su ve Buhar armatürleri gibi.), Elektrodlar 300°C - 350°C’ta 2 saat...

ELOX R 2209
( E2209-17 )

Sıvı ortamlarda 280°C’ ye varan servis sıcaklıklarında kullanılır, Mükemmel kaynak edebilme özelliğine sahiptir, Sprey transferli bir arka ve curuf kaldırma özelliğine sahiptir, Gerilmeli korozyon çatlaması ve bilhassa klor ve hidrojen sülfür gibi ortamlarda korozyona karşı mük...

ELOX B 2209
( E2209-15 )

Sıvı ortamlarda 280°C’ye varan servis sıcaklıklarında kullanılır, Bazik örtülü bir elektrot olup özellikle dubleks çeliklerin kaynağında kullanılır, Mükemmel kaynak edebilme özelliğine sahiptir, Elektrodlar 300°C - 350°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır, Gerilmeli ko...

ELOX B 2594
( E2594-15 )

Çukur Direnci Eşdeğer Numarası (PREN) olarak bilinen Cr + 3.3 (Mo + 0.5 W) + 16 N'nin toplamı en az 40'tır, böylece kaynak metaline “süper dubleks paslanmaz çelik” denir. Bu sayı sulu klorür içeren ortamlarda oyuklaşmaya karşı direncin yarı kantitatif bir göstergesidir., Tip 2507...

ELOX B 16-8-2
( E16-8-2-15 )

Öncelikle yüksek sıcaklık, yüksek basınçlı boru sistemlerindeki 16-8-2, 316 ve 347 gibi paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan bazik örtülü elektrottur, Kontrollü kimyasal bileşim ve ferrit içeriğine (<5 FN) sahip kaynak metali, iyi sürünme, oksidasyon ve korozyon direnci...

ELNIKEL
( ENi-Cl )

Kaynak kısa pasolarla yapılmalı ve her paso sıcakken hafif darbelerle çekiçlenmelidir., Kır dökme demir, sfero dökme demir ve temper dökme demirin birleştirme kaynağında ve dökme demirin çelik, çelik döküm, paslanmaz çelik ve monel gibi diğer metallerle birleştirilmesinde kul...

ELNIKEL-HD
( ENi-Cl )

Ni çekirdekli bir elektrottur, Kaynak kısa pasolarla yapılmalı ve her paso sıcakken hafif darbelerle çekiçlenmelidir, Kaynak metali verimi % 110.Kır dökme demir, sfero dökme demir ve temper dökme demirin birleştirme kaynağında ve dökme demirin çelik gibi metallerle birleştirilm...

ELNIFER
( ENiFe-Cl )

Sfero dökme demir, temper dökme demir ve kır dörme demirin kaynağında ve bunların çelikle birleştirilmesinde, kaynağı zor olan ve zorlanma gören döküm parçaların kaynağında kullanılan Ni-Fe çekirdekli bir elektrottur, Kaynak kısa pasolarla yapılmalı ve her paso sıcakken hafif...

ELMONEL
( ~ENiCuB )

Bu elektrotlar ENiFe-CI, ENiFe-CI-A ve ENiFeMn-CI elektrotlarıyla aynı uygulamaların çoğunda kullanılmıştır., Ana metal tarafından yüksek seyreltme kaynak çatlamasına neden olabileceğinden, düşük bir füzyon kaynağı üretmek için kullanılırlar., Kısa geçişlerde kaynak yapmak ve dik...