PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROT

ELOX R 308 H

Rutil örtülü, çekirdekten alaşımlı bir elektroddur, CrNi alaşımlı ostenitik yüksek sıcaklık çeliklerin kaynaklarında uygulanır., Yukarıdan aşağıya hariç tüm pozisyonlarda kullanılabilir, Isıya dayanıklı benzer çeliklerin ve çelik dökümlerin birleştirme ve yüzey dolgularında kulla...

ELOX R 307
( ~E 307-16 )

Farklı birleşmeler, sert dolgulardan önce tampon ve ara katmanlarda, %14 Mn lı çelikleri %13-17 Cr ve 850°C ye kadar ısıya dayanıklı Cr ve östenitik çelikler, zırh plakaları, yüksek karbonlu ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelikler, dişliler, vanalar, türbin yüzeyleri alaşımsız ve...

ELOX B 307
( ~E 307-15 )

Farklı birleşmeler, sert dolgulardan önce tampon ve ara katmanlarda, %14 Mn lı çelikleri %13-17 Cr ve 850°C ye kadar ısıya dayanıklı Cr ve östenitik çelikler, zırh plakaları, yüksek karbonlu ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelikler, dişliler, vanalar, türbin yüzeyleri alaşımsız ve...

ELOX B 307L
( E 307-15 )

Özellikle zırh çeliklerinin kaynağı için geliştirilmiş olup, sıcak iş çeliklerinde, zor kaynak edilen çeliklerde. Kullanılabilirliği zor olan çeliklerin kaynağına uygundur., Kaynak metali çatlamaya, darbelere, paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır, Paslanmaz krom ve krom nikel çe...

ELOX R 308 L
( E 308 L-16 )

Rutil kaplı düşük karbonlu elektrot. Kimya endüstrisinde gıda tankları, asit, gaz, buhar ve su bağlantı parçaları, paslanmaz Cr çelikleri ve korozyona dayanıklı malzemelerin kaynağı için kullanılır., Korozyona ve çatlamaya dirençlidir., Kaynak metali +350°C’a kadar işletme şartla...

ELOX R 308 L-17
( E 308 L-17 )

Rutil kaplı düşük karbonlu elektrot. Kimya endüstrisinde gıda tankları, asit, gaz, buhar ve su bağlantı parçaları, paslanmaz Cr çelikleri ve korozyona dayanıklı malzemelerin kaynağı için kullanılır., Korozyona ve çatlamaya dirençlidir., Kaynak metali +350°C’a kadar işletme şartla...

ELOX B 308 L
( E 308 L-15 )

Düşük karbonlu, alaşımlı çekirdek teli ve bazik örtüden oluşan ostenitik bir elektrottur. % 13 kromlu ferritik çelikler gibi yüksek karbonlu çelikleri de içeren, benzer alaşımdaki çeliklerin kaynak edildiği bütün endüstrilerde kullanılır, Yüksek sünekliği sayesinde kalın parçal...

ELOX R 308 L Mo
( E 308 LMo-16 )

Farklı çeliklerin kaynağında kullanılan rutil örtülü elektrottur, Tamir kaynağında genel amaçlı olarak kullanılır, Curufu kolay temizlenir ve kaynak metali görünümü pürüzsüzdür

ELOX R 309 L
( E 309 L-16 )

GeKa ELOX R 309L elektrotları, karbon-paslanmaz çelik birleştirmelerinde yaygın olarak kullanılır. örneğin AISI 304 ile hafif veya düşük alaşımlı çeliklerin birleştirilmesi., Benzer olmayan çeliklerin birleştirilmesi sonrasında 370 °C üstünde bir servis sıcaklığı veya kaynak sonr...

ELOX R 309 H
( E 309 H-16 )

Paslanmaz ve düşük alaşımlı çeliklerin birleştirilmesinde ve benzer olmayan çeliklerin birleştirilmesinde tampon olarak kullanılır., GeKa ELOX R 309 L e göre karbon kısıtlaması, yüksek sıcaklıklarda daha yüksek çekme ve sürünme mukavemetleri sağlayacaktır., Bu, yaklaşık 6 FN'lik...

ELOX R 309 MoL
( E 309 L Mo-16 )

Benzer birleştirme kaynakları - P235GH, P265GH, S255N, P295GH, S355N - S500N ve yüksek sıcaklıkta su verilmiş ve temperlenmiş ince taneli çelikler üzerine ilk korozyona dayanıklı yüzey katmanını bindirme kaynağı., Elektrodlar 120-200°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdı...

ELOX R 309 MoL-17
( E 309 L Mo-17 )

Benzer tip östenitik paslanmaz çelikler, farklı metaller, yumuşak ve düşük alaşımlı çelikler üzerindeki tampon tabakaları, herhangi bir paslanmaz çelik elektrot ile oluşturulmadan veya kaplanmadan önce., Korozyona dayanıklı paslanmaz çeliğin hafif veya düşük alaşımlı çeliklerle,...

ELOX B 309
( e 309-15 )

Benzer, ısıya dayanıklı haddelenmiş, dövme ve dökme çeliklerin yanı sıra ısıya dayanıklı ferritik CrSiAl çeliklerinin kaynağı için bazik kaplamalı alaşımlı özlü telden elektrot., İndirgeyici, kükürtlü gazlara maruz kalan kaynak bağlantıları için, son kat ELOX B 327 ile yapılmalıd...

ELOX R 310
( ~E 310-16 )

Kaynak metali + 1200 ° C'ye kadar tufallenme direncine sahiptir., 650-900 ° C çalışma sıcaklığında gevrekleşme riskinden kaçınılmalıdır. Kalın kaynaklarda ELOX B 310 bazik elektrot kullanılmaldır., Elektrodlar 120-200°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kullanılmalıdır., Isıya dayanı...

ELOX R 310 Mo
( E 310 Mo- 16 )

Ostenitik çelikler, Cr-Mo çelikleri, 316-316 L ve 317 tip kaplama çeliklerinde kullanılan rutil bazik karakterli elektrottur, Mo ilavesi ile yüksek sıcaklıkta sürünme özelliği artırılmıştır, Kaynak metali tamamıyla ostenit yapıdadır ve korozyona karşı dirençlidir

ELOX B 310
( ~E 310- 15 )

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olarak ostenitik Cr-Ni ve ferritik Cr-Si-AI alaşımlı çeliklerden yapılan fırın, kazan, baca boruları ve ızgaralar ile seramik ve petro kimya tesislerindeki ısıya dayanıklı malzemelerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali -196°C ile + 1200°C’e ka...

ELOX R 312
( ~E 312-16 )

Alaşımsız ve alaşımlı yüksek dayanımlı çeliklerin, Cr ve Mn çeliklerinin, takım çeliklerinin ve farklı metallerin birleştirme kaynağı ile mil ve dişli çark gibi parçaların aşınmaya dayanıklı dolgu kaynağında kullanılır, Kaynak metali çatlamaya, aşınmaya ve paslanmaya dayanıkl...

ELOX R 316 L
( E 316L-16 )

Gıda, tekstil, kimya ve boya sanayindeki Cr - Ni - Mo alaşımlı düşük karbonlu çeliklerden yapılan tank, boru ve teçhizatın kaynağında kullanılır, Kaynak metali aside, korozyona ve+ 400°C işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrodlar 300°C’ta 2 saat kurutulduktan sonra kulla...

ELOX R 316 L-17
( E 316 L-17 )

Gıda, tekstil, kimya ve boya sanayindeki Cr - Ni - Mo alaşımlı düşük karbonlu çeliklerden yapılan tank, boru ve teçhizatın kaynağında kullanılır., Kaynak metali aside, korozyona ve + 400°C işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır.

ELOX B 316-L
( E 316 L-15 )

Yüksek karbon dereceleri ve ferritik % 13 Cr tipleri de dahil olmak üzere benzer çeliklerin kaynaklandığı tüm endüstrilerde kullanım için bazik kaplamalı düşük karbonlu alaşımlı çekirdek tel östenitik elektrot. Yüksek sünekliği sayesinde kalın parçaların kaynağında tercih edilir,...