SICAĞA DAYANIKLI

OPUS MOR

Kazan ve boru yapımında kullanılan ısıya dayanıklı Mo alaşımlı, ince taneli veya alaşımsız çeliklerin kaynağına uygundur., Kaynak metali +550 °C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık 200 °C'nin altında kullanılmalıdır., Bu tip elektrotl...

OPUS MOB
( E 7018-A1 H4 )

Bazik kaplamalı elektrotlar genellikle sadece doğru akım elektrot pozitif için uygundur., Isıya dayanıklı, Mo alaşımlı kazan ve boru çeliklerinin, ince taneli çeliklerin ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali -50 °C ile +550 °C arasındaki işletme sıcaklıklar...

OPUS C
( E 8013-G )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar üretim ünitelerinde, buhar borularında ve benzeri ısıya dayanıklı birleştirmelerde kullanılır, Elektrot rutil karakterlidir., Kaynak metali +570 °C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Önısıtma ve pasolararası sıcaklık 150-250 °C...

OPUS CM-15
( E 8015-B2 H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan ısıya ve basınca dayanıklı buhar kazanı ve borularının, ıslah çeliklerinin, semantasyon çelikleri ve nitrür çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +570 °C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Kaynak metali verimi %125’dir., D...

OPUS 9 CM
( E 8018-B8(E505-15) H4 )

Kazan, basınçlı kap çelikleri, boru çelikleri ve çelik dökümlerin kaynağında kullanılır., Elektrot örtüsü baziktir., Elektrot %9Cr , %1Mo içerir., Kaynak metali +650°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Önısıtma ve pasolararası sıcaklık 200-300 °C olmalıdır., Test parç...

OPUS 9 CM-15
( E 8015 B8 H4 )

Bazik örtülü, düşük hidrojen içerikli, yüksek ısıya dayanıklı elektrottur, Kaynak metali +650°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır. Tercihen 9 Cr % ve 1 Mo % çelikleri için uygundur, Basınçlı kazan çelikleri, boru çeliği ve çelik dökümlerde kullanılır, Önısıtma ve pasola...

OPUS 9 CMV
( E 9018-B9 H4 )

Isıl işlem için önerilen bekleme süresi 4 saat., Yüksek alaşımlı, düşük hidrojen içeren bazik örtülü bir elektroddur. Isıya ve sürünmeye karşı dayanım gösterir. uzun süre gerilime maruz kaldığında bile yüksek sürünme dayanımı ve tokluk gösterir., Buhar üreten işletmelerde, buhar...

OPUS 9 CMV-15
( E 9015-B9 H4 )

Yüksek alaşımlı, düşük hidrojen içeren bazik örtülü bir elektroddur. Isıya ve sürünmeye karşı dayanım gösterir. uzun süre gerilime maruz kaldığında bile yüksek sürünme dayanımı ve tokluk gösterir., Buhar üreten işletmelerde, buhar borularında ve Cr-Mo alaşımlı benzer çeliklerin k...

OPUS P92
( E 9018-B9 (mod.) )

Enerji üretim tesislerinde ve buhar borularında kullanılan ısıya dayanıklı T/P92 ve Cr-Mo alaşımlı benzer çeliklerin kaynağında kullanılır, İlave alaşım elementleri, yüksek sıcaklıkta sürünme dayanımı ve tokluk sağlar, Kaynak metali +650°C’ye kadar işletme sıcaklıklarına dayanıkl...

OPUS 2 CM
( E 9018-B3 H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar kazanları ve borularının, ıslah çeliklerinin, nitrür çeliklerinin ve ısıl işlem görmemiş sementasyon çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +600°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Önısıtma ve pasolararası sıcaklık 2...

OPUS 5 CM
( E 8018-B6 (E 502-15) H4 )

Yüksek ısıya dayanıklı çeliklerde, yüksek dayanımlı ıslah çeliklerinde, petro kimya endüstrisi ve basınçlı hidrojen depolama tanklarının kaynağında kullanılır, Kaynak metali + 650°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Önısıtma ve pasolararası sıcaklık 200-300 °C olmalıd...

OPUS CM
( E 8018-B2 H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan ısıya ve basınca dayanıklı buhar kazanı ve borularının, ıslah çeliklerinin, sementasyon çelikleri ve nitrür çeliklerinin kaynağında kullanılır, Kaynak metali +570°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır, Elektrod örtüsü baziktir., Önısıtma...

OPUS CML
( E 7018-B2 L H4 )

OPUS CMV
( E 9018-G H4 )

OPUS 2 CM-15
( E 9015-B3 H4 )

Cr-Mo alaşımlı çeliklerden yapılan buhar kazanları ve borularının, ıslah çeliklerinin, nitrür çeliklerinin ve ısıl işlem görmemiş sementasyon çeliklerinin kaynağında kullanılır., Kaynak metali +600°C’a kadar işletme sıcaklıklarına dayanıklıdır., Önısıtma ve pasolararası sıcaklık...

OPUS 2 CML
( E 8018-B3 L H4 )