TOZALTI KAYNAK TELLERİ

S1
( EL12 )

Çelik konstrüksiyon, boru ve basınçlı kapların kaynağı ile alaşımsız yapı çeliklerinin ve gemi saclarının tozaltı kaynak yönteminde kullanılan üzeri bakır kaplı masif teldir.

S2
( EM12 )

Çelik konstrüksiyon, spiral boru imalatı ve basınçlı kapların kaynağı ile alaşımsız yapı çeliklerinin ve gemi saclarının kaynağında, çekme dayanımı 500N/mm2’ye kadar olan genel yapı çeliklerinin, alaşımsız veya orta dayanımlı çeliklerin tozaltı kaynak yönteminde kullanılan ü...

S2Si
( EM12K )

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip çeliklerin kaynağında kullanılan üzeri bakır kaplı tozaltı kaynak telidir, Basınçlı kap, kazan, spiral boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır, Yüksek Silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır.

S2Mo
( EA2 )

Özellikle yüksek mukavemetli az alaşımlı çeliklerin ve sürünme dirençli çeliklerin kaynağında kullanılır, 1/2 Mo alaşımlı kaynak metali yüksek sıcaklık uygulamalarında sürünmeye direnç sağlar., Servis sıcaklığı 500°C’ye kadardır.

S2MoTiB
( EA2TiB )

Sıcağa dayanıklı ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali 500°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda dayanıklıdır.

S3
( EH10K )

Steam boilers made of the material 19Mn6, in ship welding and pipe welding

S3Si
( EH12K )

Orta ve yüksek dayanımlı yapı çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılan yüksek Mn-Si alaşımlı kaynak telidir.

S3Mo
( EA4 )

Molibden alaşımlı çeliklerin ve kazan sacları ile ince taneli çeliklerin yüksek kaliteli kaynaklarında kullanılır.

S3TiB
( E-G )

Boru çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılır.Yüksek tokluk özellikleri gerektiren uygulamalarda kullanılır., Çoklu ark uygulamalarında, çift pasolu (two-run) tekniğinde kullanılır

S3 Mo TiB
( EA2TIB(mod.) )

Boru çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılır, Çoklu ark uygulamalarında, çift pasolu (two-run) tekniğinde kullanılır, Yüksek tokluk özellikleri gerektiren uygulamalarda kullanılır.

S3 NiMo1
( EF3 )

Yüksek dayanımlı çelikler ve yapı çeliklerinin tozaltı kaynağı için dizayn edilmiş Ni-Mo alaşımlı tozaltı kaynak telidir

S3 NiCrMo 2.5
( EM4(mod.) )

Ekstra yüksek dayanımlı çelikler ve temperlenmiş yapı çelikleri ve yüksek dayanımlı su verilmiş yüksek mukavemetli çeliklerin tozaltı kaynağı için dizayn edilmiş bakır kaplı CrNiMo alaşımlı teldir.