TOZALTI KAYNAK TELLERİ VE TOZLARI

S1
( EL 12 )

Çelik konstrüksiyon, boru ve basınçlı kapların kaynağı ile alaşımsız yapı çeliklerinin ve gemi saclarının tozaltı kaynak yönteminde kullanılan üzeri bakır kaplı masif teldir.

S2
( EM 12 )

Çelik konstrüksiyon, spiral boru imalatı ve basınçlı kapların kaynağı ile alaşımsız yapı çeliklerinin ve gemi saclarının kaynağında, çekme dayanımı 500N/mm2’ye kadar olan genel yapı çeliklerinin, alaşımsız veya orta dayanımlı çeliklerin tozaltı kaynak yönteminde kullanılan ü...

S2Si
( EM12K )

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip çeliklerin kaynağında kullanılan üzeri bakır kaplı tozaltı kaynak telidir, Basınçlı kap, kazan, spiral boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır, Yüksek Silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır.

S2Mo
( EA 2 )

Özellikle yüksek mukavemetli az alaşımlı çeliklerin ve sürünme dirençli çeliklerin kaynağında kullanılır, 1/2 Mo alaşımlı kaynak metali yüksek sıcaklık uygulamalarında sürünmeye direnç sağlar., Servis sıcaklığı 500°C’ye kadardır.

S2MoTiB
( EA 2 TiB )

Sıcağa dayanıklı ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanılır, Kaynak metali 500°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda dayanıklıdır.

S3Si
( EH 12K )

Orta ve yüksek dayanımlı yapı çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılan yüksek Mn-Si alaşımlı kaynak telidir.

S3Mo
( EA 4 )

Molibden alaşımlı çeliklerin ve kazan sacları ile ince taneli çeliklerin yüksek kaliteli kaynaklarında kullanılır.

S3TiB
( E-G )

Boru çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılır.Yüksek tokluk özellikleri gerektiren uygulamalarda kullanılır., Çoklu ark uygulamalarında, çift pasolu (two-run) tekniğinde kullanılır

S3 Mo TiB
( EA 2 TIB(mod.) )

Boru çeliklerinin tozaltı kaynağında kullanılır, Çoklu ark uygulamalarında, çift pasolu (two-run) tekniğinde kullanılır, Yüksek tokluk özellikleri gerektiren uygulamalarda kullanılır.

S3 NiMo1
( E F3 )

Yüksek dayanımlı çelikler ve yapı çeliklerinin tozaltı kaynağı için dizayn edilmiş Ni-Mo alaşımlı tozaltı kaynak telidir

S3 NiCrMo 2.5
( EM 4(mod.) )

Ekstra yüksek dayanımlı çelikler ve temperlenmiş yapı çelikleri ve yüksek dayanımlı su verilmiş yüksek mukavemetli çeliklerin tozaltı kaynağı için dizayn edilmiş bakır kaplı CrNiMo alaşımlı teldir.

ELIFLUX BAR
( F6AZ-EL12/F7AZ-EM12 )

Alüminat-Rutil özellikte aglomere tip tozaltı kaynak tozudur. LPG tüpleri, genel yapı çelikleri, kazan sacları ve gemi saclarının tek pasolu birleştirme ve köşe kaynakları için uygundur., Kaynak dikişi düzgün ve parlaktır, Curufun temizlenmesi kolaydır, Toz kullanılmadan önce 2...

ELIFLUX BAS
( F7A5-EM12/F7A5-EM12K )

Alüminat-bazik aglomere tip tozaltı kaynak tozudur., Genel yapı çelikleri, gemi çelikleri, kazan saclarının tek veya çoklu pasolu kaynakları için uygundur., Kaynak metali düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk gösterir, Kullanılmadan önce 300°C-350°C’de 2 saat kurutulmalıdır.

ELIFLUX BBR-AG
( F6AZ-EL12/F7A0-EM12 F7A0-EM12K )

Alüminat-bazik aglometre tip kaynak tozudur, Özellikle LPG tüpleri ve tüp imalatı, kaynaklı spiral borular (S2 teli ile X52’ye kadar), genel yapı çelikleri, kazan sacları ve gemi saclarının tek pasolu birleştirme ve köşe kaynakları için uygundur., Kaynak dikişi, rutil karakterl...

ELIFLUX BFB
( F6A2-EL12/F7A4-EM12F7A2-EM12K/F )

Alüminat-bazik algomere tip kaynak tozudur, Genel yapı çelikleri, gemi çelikleri, kazan sacları, sıcağa dayanıklı çelikler ve ince taneli çeliklerin tek veya çok pasolu alın ve köşe kaynakları için uygundur, Kaynak metali düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk gösterir., Cürufun tem...

ELIFLUX PIPE
( F7A4-EM12/F7A4-EA2-A4F8A4-EA4-A )

Alüminat-bazik algomere tip kaynak tozudur, Genel yapı çelikleri, gemi çelikleri, kazan sacları, sıcağa dayanıklı çelikler ve ince taneli çeliklerin tek veya çok pasolu alın ve köşe kaynakları için uygundur, Kaynak metali düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk gösterir, Cürufun temi...

ELIFLUX BAB-S
( F7A4-EH12K/F7A4-EM12F7A4-EM12K/ )

Alüminat-bazik algomere tip kaynak tozudur, Harika yüzey görünümüne sahip dikişler elde edilir., Curufu kolay kalkar, Yüksek akım taşıma kapasitesine sahiptir, Özellikle spiral boru imalatlarında çok pasolu ve tandem kaynaklarına uygundur, Yüksek kaynak hızlarında çalışma özelliğ...

ELIFLUX BFPP
( F7A2-EM12/F7A2-EM12KF8A4-EA2-A2 )

Alüminat bazik aglomere tip tozaltı kaynak tozudur, Düşük hidrojen içeriği ve yüksek çentik darbe dayanımı sağlar, Tandem ve ince çelik plakaların dar aralıklı kaynak uygulamalarında ve spiral kaynaklı borularda kullanım için uygundur, Aynı zamanda, uygun tozaltı telleri ile b...

ELIFLUX BFPV
( F7A2-EM12/F7A2-EM12KF8A4-EA2-A2 )

Yüksek bazisitede, aglomere tip florid bazik tozaltı kaynak tozudur, Düşük hidrojen içeriği ve yüksek çentik darbe dayanımı sağlar, Tandem ve ince çelik plakaların dar aralıklı kaynak uygulamala rında, basınçlı kap imalatında kullanılır., Toz kullanılmadan önce 300°C-350°C’de 2...