KAYNAK ELEKTROTLARI

ELIT
( E 6013 )

Rutil tip elektrotlar arasında en çok kullanılanıdır., Kalın örtülüdür., Sıçraması ve dumanı azdır., Dikiş görünümü düzgündür., Tutuşması kolaydır.

PANTERA
( E 6013 )

Yüksek akım şiddetine dayanır., Yumuşak ve sakin bir yanışı vardır., Sıçraması ve dumanı azdır, Cürufu kendiliğinden kalkar.

LOTUS
( E 6013 )

Elektrot orta-kalın örtülüdür., Örtüsü esnektir, elektrot bükülebilir., Erişilmesi güç yerler için tavsiye edilir., Yukarıdan aşağı kaynak için uygundur.

EGE
( E 6013 )

Tutuşması kolaydır, Punta işlerine uygundur, Demir doğrama işlerinde tercih edilir

GRANIT
( ~E 6013 )

Kalın örtülü Rutil-Bazik elektrottur ., Basınçlı borular için uygundur., Çentiksiz ve düz dikişler verir.

STEP
( E 6012 )

Orta-kalın örtülüdür., Örtüsü esnektir, bükülebilir., Erişilmesi güç yerler için tavsiye edilir, Yukarıdan aşağı kaynak için uygundur.

INTER
( E 6013 )

Örtüsü esnektir, bükülebilir., Yukarıdan aşağı pozisyon PG için uygundur, Derin nüfuziyet sağlar.

ELIT ARMCO
( --- )

Armco demiri ve çok düşük karbon ve silisyum içeren yumuşak çeliklerin kaynağında, galvaniz kaplamada kullanılan çinko banyosu kaplarının kaynağında kullanılır, Yanışı sakin ve sıçraması azdır, Curufu kolay temizlenir

CEM
( E 7024 )

Yüksek akım şiddetine dayanır, Yüksek verimli elektroddur ( ~ %160), Oluk ve yatay köşe kaynaklarında çok ekonomiktir

LINK 6010
( E 6010 )

Petrol ürünleri, doğal gaz ve su gibi sıvı ve gazların naklinde kullanılan büyük çaplı boru hatlarının (pipeline) yapımında, gemi, tank, kazan, çelik konstrüksiyonlarda kök ve dolgu pasoları için kullanılır, Bu elektrot ekşi gaz uygulamalarında kullanılabilir. (HIC-Test NACE TM-0...

LINK 7010-G
( E 7010-G )

Yüksek dayanımlı çeliklerin kullanıldığı boru hatlarının (pipeline), kapalı kap ve kazanların, çelik konstrüksiyonların tüm kaynak pozisyonlarındaki kök ve dolgu pasoları için kullanılır., Özellikle yukarıdan aşağı pozisyonda, nüfuziyeti derindir.

LINK 7010-P1
( E 7010-P1 )

Yüksek dayanımlı büyük çaplı boruların kaynağında özellikle sıcak paso, dolgu ve kaplama pasoları için kullanılır., Derin nüfuziyetli olup yukarıdan aşağıya pozisyon (stok) için uygundur., Kök paso uygulamalarında LINK 6010 önerilir.

LINK 8010-G
( E 8010-G )

Yüksek dayanımlı az alaşımlı çeliklerin kullanıldığı boru hatlarının birleştirmelerinde kullanılır, Özellikle yukarıdan aşağı kaynak pozisyonu (stok) için kullanılmakla beraber, diğer pozisyonlar için de uygundur, Bu elektrot, ekşi gaz uygulamalarında kullanılabilir. (HIC-Test NA...

LINK 8010-P1
( E 8010-P1 )

Yüksek dayanımlı az alaşımlı çeliklerin kullanıldığı boru hatlarının birleştirmelerinde kullanılır, Özellikle yukarıdan aşağı kaynak pozisyonu (stok) için kullanılmakla beraber, diğer pozisyonlar için de uygundur, Bu elektrot, ekşi gaz uygulamalarında kullanılabilir, Kök paso uyg...

LASER B 43
( E 7016-1H4 )

Kaynak metali verimi ~% 110 olan, düşük hidrojenli bazik elektrottur. Özellikle çatlama riski olan konstrüksiyonlarda, kalın parçalarda ve özelliği bilinmeyen çeliklerin tamir kaynağında ve yüksek karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılır. Elektrodlar kullanılmadan önce 300°C...

LASER B 47
( E 7018H4 )

Kaynak metali verimi -%120 olan, düşük hidrojenli bazik elektrottur. Özellikle çatlama riski olan konstrüksiyonlarda, kalın parçalarda ve özelliği bilinmeyen çeliklerin tamir kaynağında ve yüksek karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılır. Elektrotlar kullanılmadan önce 300-...

LASER B 47-A
( E 7016-1H4 )

Düşük Hidrojenli, bazik tipte, kaynak verimi % 125 olan kalın örtülü bir elektrottur. Dalgalı akım kaynak makinelerinde (trafo) kullanılır. Basınçlı kap ve boru kaynaklarında, kalın parçaların, özelliği bilinmeyen çeliklerin kaynağında kullanılır. Elektrotlar kullanılmadan...

LASER B 50
( E 7018-1H4 )

Kaynak metali verimi ~%110 olan, düşük hidrojenli bazik elektrottur. Çatlama riski olan konstrüksiyonlarda, kalın parçalarda ve özelliği bilinmeyen çeliklerin tamir kaynağında ve yüksek karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılır. Elektrodlar kullanılmadan önce 300-350°C’ta 2...

LASER B 55
( E 7018-1H4 )

İnce taneli yüksek dayanımlı çeliklerin kaynağında ve -50°C’a kadar düşük sıcaklıklarda çalışacak parçaların kaynağında kullanılır. Elektrodlar kullanılmadan önce 300-350°C’ta 2 saat kurutulmalıdır